top of page
  • Rafi Sirkis

פאריס של כולנו מאת אביטל ענבר

בימים אלה הופיע ספר אלקטרוני בהוצאת מנדלי, המתמחה בספרים אלקטרוניים, הספר פאריס של כולנו מאת אביטל ענבר.

אביטל ענבר, סופר, מתרגם ספרות ועיתונאי, כתב לקהל סקרני ואנין-טעם שמונה ספרי מסע על צרפת ואזוריה. ביניהם, שני ספרים מודפסים על פרובאנס, ושניים אלקטרוניים, השני ב-2023. כל ספריו מבוססים על מסעות-חקר ועל היכרות עמוקה ורבת שנים עם צרפת – שהעניקה לו ב-2019 אזרחות שנועדה לציין את פועלו.


המחבר מגדיר את הספר כ-"ספר שיתופי" וזאת בשל העובדה שבכתיבתו הוא נעזר בעשרות גברים ונשים, אוהבי פאריס בישראל, שנוסעים אליה כי העיר אהובה עליהם וחסרה להם. הוא גם פנה לפאריסאים ופאריסאיות והציע להם שיתרמו לספר המלצות, מידע אישי וחוויות. המלצה על מסעדה או כל סוג אחר של אתר קולינרי, על פינת-חמד, סיור ברובע זה או אחר, המלצה על מוזיאון, פסל, גינה. ההיענות הייתה יוצאת-דופן.


בזכות העובדה שעל היקפו של ספר אלקטרוני לא חלות המגבלות הכלכליות שחלות על ספרים מודפסים -- כולל הספר 600 עמודים!!

בקיאותו של המחבר בכל הקשור לפאריס מבוססת על השנים הרבות שהוא חי בפאריס בצעירותו ועל אינספור הביקורים שהוא ביקר בה כעיתונאי. הוא אומר שהוא נרתם לכתיבת הספר הזה מתוך תקווה, שהאולימפיאדה בפאריס תתקיים במועדה, ושאלפי הישראלים שיגיעו לעיר לביקור ממושך יחסית – ישמחו לקחת איתם את המדריך היסודי ביותר שקיים בעברית על פאריס.


יש בספר 40 פרקים בהם מתוארים, בפרטי פרטים, אזורים רבים בפאריס. הוא כולל מידע על חלוקת העיר ל-20 רבעים, על מערכות התחבורה הציבורית ובעצם על כל דבר שלדעתו כדאי למבקר לדעת.כל תוכנו של הספר נבדק לפרטי פרטים והוכנסו בו אינספור עדכונים. העדכונים האחרונים הם מתחילת מארס 2023:


עיר גדולה ומטבחים בה הרבה

אביטל מזהה כיום בפאריס שישה סוגי מטבחים "פאריסאיים":

· המטבח העילי לסוגיו ולרמותיו.

· המטבח העילי החדש למדי של גדולי השוקולאטייה והפאטיסייה.· המטבח העממי בעל היומרות הגסטרונומיות – הביסטרונומיה.

· המטבח העממי של הביסטרו הרגילים, מטבח צרפתי או מטבח אזורי. לרבות האוכל הבסיסי שמגישים בבתי קפה רבים.

· מטבח הבראסרי (והבויון).

· המטבחים הזרים.

המידע על כל אחד מששת סוגי מטבחים מפוזר, לפי העניין, בתיאור האזורים השונים של העיר. ובנוסף, יש בסוף הספר נספח מפורט על המסעדות המופיעות בספר.


מחיר הספר האלקטרוני 48 ₪


Comments


bottom of page