top of page
  • Rafi Sirkis

מגזין Time Out מעניק פרס מפעל חיים לרות סירקיס

24 דצמבר 2018, מערכת טיים אאוט הכינה והקרינה את הסרטון הזה כרקע למתן אות מפעל חיים לרות סירקיס על תרומתה לקולינריה הישראלית, בטקס הפרסים השנתי שלהם, לשנת 2018. בסוף הסרטון יש התייחסות לספר החדש "שבעת המינים".Comments


bottom of page