English


ארוחות פסח
לרכישת הספר
סרטונים ופרסומים 
מגזין רות סירקיס

הודפס מתוך רות סירקיס, מהמטבח באהבה, מגזין אינטרנטי

©כל הזכויות שמורות. מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אסור להפיץ ואין לאחסן במאגר פתוח.

חיפוש המאמרים והתמונות האבודים


19 באפריל , 2012

מאמרי האוכל הראשונים בעיתונות בישראל, שהיו מלווים בצילומי אוכל צבעוניים התפרסמו במגזין "את" בסוף שנות השישים ובתחילת שנות השבעים. את המאמרים כתבה רות סירקיס מאמריקה, אירופה והמזרח הרחוק, ואת המאכלים צילם רפי סירקיס. מאמרים אלה סימלו את תחילת פריצת הדרך של האוכל בישראל והפיכתו מנושא שולי, שנעשה במטבח הביתי אל החשיבות והחשיפה שלו כיום בכל ערוץ תקשורת אפשרי.


 


אבל מה לעשות שרבים מהמאמרים לא שרדו. את הכרכים של המגזין "את" אי אפשר למצוא בשום מקום.  לקבוצת "מעריב", אליה השתייך "את" אין ארכיון. בספרייה הלאומית בירושלים צילמו את החוברות הצבעוניות של "את" במיקרופילם שחור לבן באיכות גרועה, ואז גרסו את החוברות עצמן כדי לחסוך במקום. ובבדיקה של המיקרופילמים מתברר שעוד לפני שצולמו עברו הרבה מהחוברות תהליך ונדלי של תלישת מאמרי האוכל, כך שגם במיקרופילמים הגרועים אין תיעוד מלא שלהם.


 


לפני כשנתיים החלטנו להקים את ארכיון הכתיבה הקולינארית של רות סירקיס. הצלחנו לאתר, לסרוק ולעשות רסטורציה של מאמרים רבים, אבל יש לנו עדיין הרבה חורים. אם יש בידי הגולשים, הקוראים ידיעה זו, חוברות של המגזין את, ושל מגזינים אחרים בהם התפרסמו מאמרי האוכל של רות סירקיס נשמח לצלם או לסרוק את המאמרים החסרים לאוסף שלנו ולהחזיר את החומר ללא כל נזק.


 


אנא כתבו לנו לכתובת  info@sirkis.co.il  וספרו לנו איזה חוברות רלבנטיות נמצאות ברשותכם.


אנחנו מחכים לשמוע מכם!


 


רות ורפי סירקיס


 


תל אביב


אפריל 2012


 


 

חזור


  חזור לדף ראשי
Copyright 2006 All rights reserved תקנון הרכישות באתר